Baanstatus

Laatst bijgewerkt op:
Lus
Qualifying
Buggies
Trollies
Wintergreens
Wintertees

Local Rules

De volgende local rules gelden als aanvulling op de local rules zoals vermeld op de scorekaart. In alle gevallen blijft sprake van qualifying condities.

Buiten de baan (R 18.2)
Buiten de baan wordt aangegeven door de hekken rondom het terrein, het hek rondom de driving range, witte palen en witte markeringen. Bij de afslagplaatsen en gebouwen van de driving range, wordt buiten de baan aangegeven door witte stenen.

Abnormale baanomstandigheid tevens verboden speelzone (R 16.1f)
Aangepaalde bomen en gebieden gemarkeerd met blauwe palen met een groene kop zijn verboden speelzones die moet worden behandeld als een abnormale baanomstandigheid. Bij een belemmering door deze verboden speelzone is het verplicht deze zonder straf te ontwijken volgens regel 16-1f.

Grond in bewerking (GUR)
Grond in bewerking, gemarkeerd door blauwe palen, mag de speler zonder straf ontwijken volgens regel 16.1b.

Boomwortels (MLR F-9)
Als een bal van een speler op de fairway ligt en er is een belemmering door blootliggende boomwortels, dan mag de belemmering zonder straf worden ontweken volgens Regel 16.1b. Echter er is geen sprake van een belemmering als deze alleen een belemmering vormen voor de stand van de speler.

Hole 16 – provisionele bal (MLR B-3)
Als een speler niet weet of zijn bal in de hindernis ligt bij hole 16, mag de speler een provisionele bal spelen volgens Regel 18.3.

Tijdelijke plaatselijke regels worden aangegeven in de hal van het clubhuis en op de website.

Straf voor overtreding van een algemene plaatselijke regel, is de algemene straf.

Tijdelijke Plaatselijke regels Amelisweerd

Schapenweide (NL-1)
“Het door een verplaatsbare afrastering gemarkeerde gebied voor grazende schapen (met of zonder schapen binnen de afrastering) is een verboden speelzone die moet worden beschouwd als een abnormale baanomstandigheid. Deze verboden speelzone strekt zich uit tot 1 clublengte buiten het schrikdraad. Als de bal van een speler in dit gebied ligt, ook wanneer dat bekend of praktisch zeker is, zelfs wanneer de bal niet gevonden is, dan moet de speler dit gebied ontwijken volgens Regel 16.1f.”

De afrastering is een vastobstakel, ontwijken volgens regel 16.1b. 
Het is absoluut verboden om het afgerasterde gedeelte te betreden. 
Als de speler over de schapen moet spelen, dan zal dit ontweken moeten worden. Zodanig dat er niet over de schapen heen gespeeld wordt en niet dichter bij de hole.

Het betreden van of spelen vanuit de verboden zone resulteert in de algemene straf. (Strokeplay : 2 strafslagen, Matchplay: verlies van de Hole)

Schade door werkzaamheden
In verband met renovatiewerkzaamheden in de baan kunnen er op sommige plaatsen schade aan de baan zijn veroorzaakt door bandensporen.

“Bandensporen van voertuigen als gevolg van werkzaamheden in de baan, kan in de gehele baan worden beschouwd als Grond In Bewerking (GUR), dit mag ontweken worden volgens regel 16.1b”

Droppingzone Hole 7 (E-1.2)
Als een bal in de “Verboden speelzone” ligt op hole 7, mag een speler deze abnormale baanomstandigheid zonder straf ontwijken:

  • Volgens regel 16.1; of
  • Door de opspronkelijke bal of een andere bal te droppen in de droppingzone op ongeveer 20 meter voor de bunker. Deze droppingzone is een dropzone zoals bedoeld in Regel 14-3. De bal moet gedropt worden in de droppingzone en in de zone tot stilstand komen. Zolang de droppingzone niet gemarkeerd is, is de dropping zone binnen 1 stoklengte van de markering “Drop Zone”‍

Plaatsen (E-3)
In de door de H&R commissie aangegeven winterperiode (tot 16 mei 2024) mag een bal die op een kort gemaaid gedeelte (fairway hoogte)

in het algemene gebied ligt zonder straf worden opgenomen en schoongemaakt. De speler moet de ligplaats van de bal markeren voor hij de bal opneemt. De speler moet de opgenomen bal plaatsen binnen 15 centimeter van de oorspronkelijke ligplaats en niet dichter bij de hole, op een plek die niet in een hindernis of op de green is. Dit volgens de regels 14.2b(2) en 14.2e

Een speler mag zijn bal maar éénmaal plaatsen, en wanneer de bal is geplaatst is hij in het spel. Indien de bal niet stil blijft liggen op de plek waar hij is geplaatst, is regel 14.

2e van toepassing. Indien een geplaatste bal blijft stilliggen op de plek waar hij is geplaatst en daarna beweegt, volgt geen straf en de bal moet worden gespeeld zoals hij ligt, tenzij de bepalingen van een andere regel van toepassing zijn.

Indien de speler nalaat de ligplaats van de bal te markeren voordat hij hem opneemt of de bal op een andere manier beweegt, bijvoorbeeld door deze met een stok te verrollen, krijgt hij een strafslag.

In de genoemde winterperiode mag deze local rule ook toegepast worden tijdens het spelen van een qualifying ronde, mits de baan qualifying is.